I henhold til vedtektene skal HAVFISK ASA's ha en valgkomite bestående av minst tre medlemmer som velges av generalforsamling.

Valgkomiteen er ansvarlig for å nominere de aksjonærvalgte medlemmene av styret. Valgkomiteen i HAVFISK ASA består av følgende medlemmer: Leif-Arne Langøy (leder), Gerhard Heiberg og Arild S. Frick.

Frist for innsending av forslag til styre og valgkomitékandidater for neste periode er 31. oktober 2016. Aksjonærer som ønsker å kontakte HAVFISK ASAs valgkomité kan gjøre dette ved å kontakte Arild S. Frick: Arild.frick@akerasa.com.

Klikk her for å laste ned instruks for valgkomiteen i HAVFISK ASA.